Το έργο T.E.EN.S. είναι ένα εγκεκριμένο πρόγραμμα στο πλαίσιο του Erasmus+ Youth και στόχος του είναι να φέρει τους νέους στο επίκεντρο και να τους δώσει την ευκαιρία να μιλήσουν για πολιτική, να εκφράσουν τις ανησυχίες τους και να δημιουργήσουν οι ίδιοι προτάσεις για μελλοντικές δράσεις.

ΑΡΧΙΚΗ

Αγαπητέ/ή,

pazl diafanoΤο έργο T.E.EN.S. είναι ένα εγκεκριμένο πρόγραμμα στο πλαίσιο του Erasmus+ Youth και στόχος του είναι να φέρει τους νέους στο επίκεντρο και να τους δώσει την ευκαιρία να μιλήσουν για πολιτική, να εκφράσουν τις ανησυχίες τους και να δημιουργήσουν οι ίδιοι προτάσεις για μελλοντικές δράσεις.
Αποτελείται από ένα πλαίσιο δράσεων όπως ενημερωτικές συναντήσεις, προσομοιώσεις και δομημένους διαλόγους μεταξύ πολιτικών και νέων και οι Δήμοι που θα το φιλοξενήσουν είναι ο Δήμος Πειραιά, Ελληνικού-Αργυρούπολης και Ύδρας.

Έμπνευσή μας για το T.E.EN.S. αποτέλεσε η ανάγκη των νέων για ένα χώρο έκφρασης των απόψεών τους, σεβασμού των ανησυχιών τους και παροχής των κατάλληλων συνθηκών για να συζητήσουν και να μάθουν για την πολιτική, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από την ενεργό συμμετοχή των ιδίων σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Με την υποστήριξη των Δήμων Πειραιά, Ελληνικού-Αργυρούπολης και Ύδρας θα πραγματώσουμε τον στόχο μας μέσω της υλοποίησης μιας Προσομοίωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για νέους ηλικίας 15-17 ετών και ενός Δομημένου Διαλόγου με τη συμμετοχή Τοπικών Αιρετών, Ευρωβουλευτών, ακαδημαϊκών, εκπροσώπων της Κοινωνίας των Πολιτών, ειδικά όσων δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας και των 75 στο σύνολο νεαρών συμμετεχόντων.

 

Με εκτίμηση,

το Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων